You are currently viewing מתוך הארץ: “קשה להאמין שרובוט יוכל לנהל ולבצע ניתוח כירורגי מורכב”

מתוך הארץ: “קשה להאמין שרובוט יוכל לנהל ולבצע ניתוח כירורגי מורכב”

Rate this post

פרופ’ ליאו ליידרמן מהחוג לכלכלה באונ’ ת”א והיועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, מסר פרשנות מיוחדת לאתר הארץ, ובו התייחס לנעשה בתחום התעסוקה המקומי והגלובלי. בין היתר טען, כי “ככל שרמת ההתפתחות הכלכלית עולה, כך עולה הביקוש לשירותים שונים שלא ניתן יהיה לבצעם באמצעים אוטומטיים. מרבית התחזיות מצביעות על עלייה לאורך זמן בביקוש למורים, מדריכים ומחנכים, לעובדים בתחומי שרותי הבריאות ועוד”.

כתיבת תגובה